Kwaliteit


Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar.

Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken: 

 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Kennistoetsen maken van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

Aanvullende Kwaliteitscriteria:

 • De tandarts is bekwaam en bevoegd om zijn taken uit te voeren.
 • De tandarts betrekt de cliënt actief bij zijn/haar advies in gebitsbehandeling.
 • De tandarts informeert de cliënt goed over mogelijkheden van een behandeling, kosten, termijn, verdoving, napijn e.d.
 • De tandartsenpraktijk is schoon en hygiënisch.
 • De tandarts geeft aan kinderen aangepaste en begrijpelijke informatie.
 • De tandarts neemt de tijd voor eventuele vragen van de cliënt.
 • Voor mensen met last van (pijn)klachten is acute mondzorg binnen 24 uur beschikbaar.
 • Gebruikte instrumenten worden gesteriliseerd of gedesinfecteerd volgens de praktijkrichtlijn infectiepreventie.
 • De tandarts drukt zich helder uit.

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.