Kwaliteit en Angst


Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar.

Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken: 

 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Kennistoetsen maken van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

Aanvullende Kwaliteitscriteria:

 • De tandarts is bekwaam en bevoegd om zijn taken uit te voeren.
 • De tandarts betrekt de cliënt actief bij zijn/haar advies in gebitsbehandeling.
 • De tandarts informeert de cliënt goed over mogelijkheden van een behandeling, kosten, termijn, verdoving, napijn e.d.
 • De tandartsenpraktijk is schoon en hygiënisch.
 • De tandarts geeft aan kinderen aangepaste en begrijpelijke informatie.
 • De tandarts neemt de tijd voor eventuele vragen van de cliënt.
 • Voor mensen met last van (pijn)klachten is acute mondzorg binnen 24 uur beschikbaar.
 • Gebruikte instrumenten worden gesteriliseerd of gedesinfecteerd volgens de praktijkrichtlijn infectiepreventie.
 • De tandarts drukt zich helder uit.

 

Angst


Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts niet prettig omdat zij bang zijn voor de tandarts. Heeft u dat ook, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Stel een tandartsbezoek niet uit. We vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt.

Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren om uw kinderen al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers.

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.